درباره ما

مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های تجارت جهانی گوهريان در سال ۱۳۶۰ بوسیله آقای دکتر محمدابراهيم گوهريان با هدف انجام مطالعات و تحقيقات به منظور تدوين مجموعـه‌ای از كتب جامع آموزشی علمی‌ ـ كاربردی در زمينه‌های تجارت جهانی و گردشگری بین المللی از طريق تأليف و ترجمه كتب مربوط بنيانگذاری شد.

ساختار علمی ‌مؤسسه عبارت است از سرپرستی علمی ‌كه به عهده‌ آقای دکتر محمدابراهيم گوهريان می‌باشد و همچنين شورای عالی سیاست گذاری علمی ‌مركب از شش عضو، مدیران گروه های پژوهشی و آموزشی، مدیران دپارتمان ها و مشاوران عالی که ریاست آن به عهده مدیر اجرائی مؤسسه است .

عالی‌ترين مرجع تصميم‌گيری در مسائل علمی، شورای عالی علمی ‌می‌باشد كه بوسیله مدیر اجرائی علمی ‌مؤسسه‏، مديريت و اجرا می‌گردد.

گردش كار علمی ‌در مؤسسه بدين صورت است: ابتدا گزينش عناوين كتب بوسیله مدیر اجرائی ‌مؤسسه صورت می‌گيرد، سپس با تأیید و مشورت مدیران گروه های مربوط، بوسیله مترجمين به زبان فارسی برگردانده می‌شود و پس از آن توسط ويراستاران فنی و ادبی ويرايش شده و مجدداً پس از تأييد مدیر اجرائی ‌مؤسسه و مدیران گروه های مربوط، آماده عقد قرارداد با ناشران می‌گردد.

در اولين گام مؤسسه تصميم به جمع‌آوری منابع موجود در زمينه های ‌كاری خود گرفت و از آنجايی كه منابع فارسی و لاتين موجود را جوابگوی نيازهای خود نيافت لذا به ناچار منابع مورد نياز را از خارج وارد نمود. سپس مؤسسه در گام بعدی از ۲۰ مترجم‏، ۵ ویراستار فنی، ۴ ويراستار ادبی‏، ۵ حروف‌نگار، ۲ اپراتور كامپيوتر و ۳ گرافيست جهت همكاری به‌صورت غيرمتمركز دعوت به‌عمل آورد.

اين مؤسسه تاكنون كتب متنوعی را در زمينه تجارت جهانی،‏ گردشگری و صادرات تأليف و يا ترجمه نموده كه تعدادی منتشر شده و برخی در دست انتشار می‌باشند.

کارنامه مؤسسه

مقدمه

پیشرفت کشورها عمدتاً مرهون سه عامل تجارت، اقتصاد و فرهنگ است. در عصر حاضر، با تحولات سریع و گسترده‌ای که در تمام ابعاد به وجود آمده، این سه عامل روند جدیدی به خود گرفته‌اند. امروزه تجارت نشان از جهانی شدن دارد، اقتصاد ملی با اقتصاد بین‌المللی عجین شده است و گردشگری بین‌المللی نه تنها به عنوان عامل رشد فرهنگی مطرح می‌شود، بلکه مهم‌ترین فعالیت اقتصادی جهان به شمار می‌رود.

تجارت جهانی یک از راه‌های اصلی موفقیت اقتصادی در کوتاه‌مدت و بلندمدت در همه کشورهاست. تجارت جهانی صرف‌نظر از سیر تاریخی تحولات مختلف، بعد از جنگ جهانی دوم عامل آبادانی بسیاری از کشورها شد و امروزه نیز به سرعت در حال پیشرفت است. یکی از دلایل پیشرفت مزبور این است که ساکنان کشورهایی که مرزهای آن‌ها به روی تجارت جهانی باز شده، از طریق آزادی تجارت به استانداردهای کلی بالاتر و بیشتری از زندگی دست یافته‌اند، انتظارات در این کشورها افزون‌تر شده و سطح سواد بالاتر رفته است که این روند منجر به افزایش مداوم نیاز به تجارت جهانی گردیده است. درنتیجه این افزایش نیاز، فرایندهای صنفی به طرز چشمگیری پیشرفت کرده‌اند. ابتکار و نوآوری در تکنولوژی جهانی و بازاریابی به طور مستقیم بر سطح بازدهی تاثیر گذاشته و درنتیجه معاملات تجاری گسترش یافته است. در طول ۲۰ سال گذشته نظریه‌ها و فرضیه‌های بسیاری به منظور تحلیل تجارت جهانی خلق شده‌اند. آگاهی از این نظریه‌های جدید برای کسی که تجارت در عرصه بین‌المللی را به عنوان یک راهکار در بازرگانی حرفه‌ای پیگیری می‌کند، ضروری و اجتناب‌ناپذیر محسوب می‌شود.

در عرصه جهانی امروز هر کالایی ممکن است موضوع داوستد قرار گیرد، حتی فرهنگ و اندیشه. تعداد کمی از بخش‌های اقتصادی دارای قابلیتی در حد صنعت گردشگری هستند که بتوانند ارزش افزوده،‌اشتغال و ارز را با چنین هزینه پایینی تولید کنند. در حال حاضر، گردشگری به یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های اقتصادی جهان تبدیل شده که از خاصیت ارزآوری بیشتری برخوردار است. برای این منظور، موسسات تجاری حرفه‌ای باید مهارت‌ها و راهکارهای خود را باتوجه به فرهنگ خود، با محیط جدید بازار تطبیق دهند. نظر به اهمیت روزافزون تأمین ارز از طریق صادرات غیرنفتی جهت توسعه کشور، توسعه گردشگری و همچنین تطبیق و وضع قوانین مربوطه باتوجه به فرهنگ بومی و ملی کشور ضروری به نظر می‌رسد.

در همین راستا، مؤسسه مطالعات و پژوهشهای تجارت جهانی گوهریان، با تاکید بر رسالت و ماموریت سازمانی خود مبنی بر افزایش دانش علمی و فنی موجود در حوزه‌های مختلف تجارت جهانی، گردشگری بین‌المللی و تجات بین‌الملل، برنامه‌ای را طی پنج دهه تدوین کرده است که تا کنون چهار دهه از آن با موفقیت به پایان رسیده و امید است با عملی ساختن یک مرحله دیگر، از طریق فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی، در راه رشد، تعالی و پیشرفت کشور گام مؤثری بردارد.

طی دهه اول برنامه (۱۳۶۹-۱۳۶۰)، این موسسه به مطالعه و پژوهش جهت تدوین کتب آموزشی و مرجع دانشگاهی در زمینه‌های تجارت جهانی گردشگری بین‌المللی و تجارت بین‌الملل پرداخته است.

طی دهه دوم برنامه(۱۳۷۹-۱۳۷۰)، باتوجه به مطالعات انجام شده در دهه اول، موسسه اقدام به تالیف، ترجمه، تدوین و انتشار مجموعه کتاب‌های ۱۲ جلدی تحت عنوان «تجارت در هزاره سوم» شامل مباحث بازاریابی، مذاکرات تجاری، فروش، تجارت الکترونیکی، صادرات و گردشگری پرداخت و کتب گوناگونی را نیز در زمینه‌های مدیریت صادرات، بازاریابی، مذاکرات تجاری و گردشگری منتشر نموده است.

طی دهه سوم برنامه (۱۳۸۹-۱۳۸۰)، این مؤسسه مجموعه ۲۵ جلدی تحت عنوان «مجموعه تجارت جهانی» را در دو مبحث: مذاکرات تجاری و فروش حرفه‌ای، تدوین و ترجمه نمود که تاکنون تمامی کتابهای این مجموعه به چاپ رسیده است.

جهت توسعه جامع کتب تجارت جهانی، مؤسسه طی دهه چهارم برنامه (۱۳۹۹-۱۳۹۰) خود به تألیف، ترجمه، تدوین و انتشار مجموعه تجارت بین‌الملل شامل ۳۰ عنوان کتاب مرجع پرداخته که مجموعه‌ای از کتابهای آموزشی، علمی – کاربردی شامل کلیه مباحث مربوط به تجارت جهانی از قبیل بازاریابی جهانی، تجارت الکترونیک، فناوری اطلاعات کسب و کار، مذاکرات تجاری، فروش جهانی، صادرات – واردات، حقوق و قراردادهای تجارت جهانی، زبان و مکاتبات تجاری و غیره می‌باشد و منبع کامل آموزشی در زمینه تجارت جهانی خواهد بود.

طی دهه پنجم برنامه این موسسه در نظر دارد تعداد ۲۰ عنوان کتاب تحت عنوان «مجموعه کتاب های تجارت بین الملل» را تألیف، ترجمه و تدوین نماید که تا کنون ۳ عنوان از آن چاپ و منتشر شده است و بقیه در حال تدوین می باشد.

تردید نیست که چنین تلاشی در برابر آنچه باید باشد و به ویژه آنچه باید به اهتمام دولت و دانشگاه صورت گیرد، ناچیز است؛

از همین رو، امید است که این کوشش مورد توجه جامعه‌ی علمی و کارشناسی و کارگزاران و فعالان تجارت، اقتصاد، گردشگری، فرهنگ و آموزش عالی، چه در بخش خصوصی و چه در بخش دولتی، قرار گیرد. همچنین امید است این موسسه با دریافت نظریه‌های ارزشمند و سودمند شما درباره‌ی این مجموعه و سایر فعالیتهای موسسه، به اطلاعات و انتقادهای مؤثر و سازنده و اصلاحی دست یابد.

با آرزوی ایرانی سرافراز و اقتصادی قوی، با کارشناسان و فعالان تجاری سربلند و موفق در عرصه‌های ملی و جهانی.

 

مجموعه آثار موسسه مطالعات و پژوهش‌های تجارت جهانی گوهریان

الف-فهرست مجموعه کتابهای تجارت بین المللی

ردیف عنوان کتاب ناشر مرکز پخش
۱ * مدیریت صادرات غیرنفتی

جلد اول: اصول صادرات

جلد دوم: فرایند صادرات

مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی ۶۶۴۲۲۳۷۸
۲ * مدیریت بازاریابی صادرات شرکت چاپ و نشر بازرگانی ۶۶۹۳۹۳۲۹
۳ * صادرات – واردات (نظریه‌ها – فرایندها) // //
۴ * اقلام عمده صادراتی ایران (۲ جلدی) // //
۵ * راهنمای تنظیم و نگارش پروپوزال فروش // //
۶ * نمونه لاتین قراردادهای تجاری بین‌المللی همراه با نمونه (۲ جلدی) // //
۷ * فنون مذاکرات تجاری // //
۸ * اصول نامه نگاری تجاری // //
۹ * برند در آسیا // //
۱۰ * بازاریابی صنعتی // //
۱۱ * تبلیغات راهبردی // //
۱۲ * فروش در شبکه‌های اجتماعی // //
۱۳ * اصول مشارکت در فروش // //
۱۴ * فروش حرفه‌ای // //
۱۵ * راهنمای بازاریابی آشیانه‌ای (مبانی و روش‌ها) // //
۱۶ * بازاریابی خدمات // //
۱۷ * مهارتهای مذاکره // //
۲۰ * ارتباطات بین المللی و توسعه // //
۲۱ * مهندس مجدد فروش // //
۲۲ * فنون مذاکره در قراردادهای تجاری بین المللی // //
۲۳ * تنظیم قرارداد فروش بین المللی // //
۲۴ * اصول مکاتبات و ارتباطات در صادرات // //
۲۵ * مدیریت راهبردی تبلیغات // //
۲۶ * دائره‌المعارف بزرگ صادرات

جلداول – تحقیقات بازاریابی بین‌المللی

نشر آسیم ۸۸۷۴۵۰۰۲
۲۷ * دائره‌المعارف بزرگ صادرات

جلد دوم – راهنمای صادرکنندگان در سفرهای خارجی

// //
۲۸ * صادرات به زبان ساده نشر دوران موجود نیست
۲۹ * مدیریت فروش در صادرات نشر ترمه //
۳۰ * مدیریت نوین صادرات نشر اسرار دانش //

 

توضیح: کتابهای با علامت * چاپ و منتشر شده است.

 

مجموعه آثار موسسه مطالعات و پژوهش‌های تجارت جهانی گوهریان

ب-فهرست مجموعه کتابهای تجارت جهانی

ردیف عنوان کتاب ناشر مرکز پخش
۱ مذاکره هوشمندانه انتشارات نسل نواندیش ۹-۸۸۹۴۲۲۴۷
۲ تنهاه راه مذاکره که به آن نیازمندید // //
۳ فروش تلفنی به همه // //
۴ فروش به شرکتهای بزرگ // //
۵ فروش از راه دور // //
۶ فروشنده پیشرو // //
۷ درس‌ها و ماجراهای فروش // //
۸ اصول مذاکره // //
۹ ۱۰۰ پیشنهاد برتر فروش // //
۱۰ بازی مذاکره // //
۱۱ هنر چانه زنی // //
۱۲ مذاکره تنها راه موفقیت در تجارت // //
۱۳ مذاکره برای کسب سود // //
۱۴ برهم زدن معامله فروش // //
۱۵ رازهایی از قدرت مذاکره // //
۱۶ همه چیز دربارة فروش // //
۱۷ مدیریت خدمات مشتری // //
۱۸ فروشنده نخبه // //
۱۹ هنر موفقیت در ارائه محصول // //
۲۰ مهارتهای فروش موفق // //
۲۱ مدیریت ارتباط با مشتری // //
۲۲ چگونه با ملل مختلف مذاکره کنیم // //
۲۳ این مورد را مذاکره کنید // //
۲۴ راهبردها و نظریه‌های مذاکره // //
۲۵ روش ترغیب مشتریان // //

 

توضیح: تمامی کتاب‌های فوق چاپ و منتشر شده است.

 

مجموعه آثار موسسه مطالعات و پژوهش‌های تجارت جهانی گوهریان

ج-مجموعه کتابهای گردشگری

ردیف عنوان کتاب ناشر مرکز پخش
۱ گردشگری فرهنگی شرکت چاپ و نشر بازرگانی ۶۶۹۳۹۳۲۹
۲ صنعت گردشگری // //
۳ گردشگری و توسعه // //
۴ توسعه خدمات گردشگری و مهمان نوازی // //
۵ تجارت مهمان نوازی بین المللی // //
۶ بازاریابی گردشگری (چاپ پنجم) دفتر پژوهشهای فرهنگی ۶۶۴۸۷۵۳۲
۷ مدیریت گردشگری نشر آراد موجود نیست
۸ گردشگری الکترونیکی // //

 

توضیح: تمامی کتاب‌های فوق چاپ و منتشر شده است.

 

د-طرح پژوهشی تدوین مجموعه کتاب‌های تجارت بین‌الملل

ردیف عنوان کتاب نوع اثر زیر نظر سمت
۱ * صادرات – واردات

(نظریه‌ها، فرایندها و مراحل)

ترجمه محمدابراهیم گوهریان

دکتر طهمورث حسنقلی پور

مدیر عامل مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های تجارت جهانی گوهریان

عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

۲ * اقلام عمده صادراتی ایران گردآوری محمدابراهیم گوهریان مدیر عامل مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های تجارت جهانی گوهریان
۳ * راهنمای تنظیم درخواست و نگارش پروپوزال فروش تألیف محمدابراهیم گوهریان //
۴ سیستمها و فناوری اطلاعات کسب و کار ترجمه محمدابراهیم گوهریان

مهندس شهاب شالچیان

//

مترجم

۵ کسب و کار بین المللی ترجمه محمدابراهیم گوهریان

دکتر علی اکبر فرهنگی

//

عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران (چهره ماندگار)

۶ مذاکرات تجاری بین المللی ترجمه محمدابراهیم گوهریان مدیر عامل مؤسسه مطالعات و پژوهش‌‌های تجارت جهانی گوهریان
۷ بازاریابی بین‌المللی و مدیریت صادرات ترجمه محمدابراهیم گوهریان //
۸ مدیریت صادرات غیرنفتی – جلد اول – اصول صادرات تألیف محمدابراهیم گوهریان //
۹ مدیریت صادرات غیرنفتی  – جلد دوم – فرایند صادرات تألیف محمدابراهیم گوهریان //
۱۰ صادرات به زبان ساده تألیف محمدابراهیم گوهریان //
۱۱ فنون فروش بین المللی تألیف محمدابراهیم گوهریان

مهندس نوید گوهریان

//

مدیر بازرگانی مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های تجارت جهانی گوهریان

۱۲ تجارب ساختن برند ترجمه محمدابراهیم گوهریان مدیر عامل مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های تجارت جهانی گوهریان
۱۳ تجارت الکترونیک ترجمه محمدابراهیم گوهریان

دکتر علیرضا درخشان

//

ریاست و عضو هیئت علمی دانشگاه صنایع ایران

۱۴ اصول تنظیم قراردادهای صادراتی گردآوری محمدابراهیم گوهریان

دکتر بهروز اخلاقی

دکتر مهناز مهرین فر

مدیر عامل مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های تجارت جهانی گوهریان

عضو اسبق هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران

عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه تهران

۱۵ راهنمای تجارت جهانی گردآوری محمدابراهیم گوهریان مدیرعامل موسسه مطالعات و پژوهش‌های تجارت جهانی گوهریان
۱۶ بازاریابی جهانی محمدابراهیم گوهریان

دکتر هاشم نیکومرام

//

ریاست دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی

۱۷ مدیریت راهبردی تبلیغات  

 

مترجم

محمدابراهیم گوهریان

 

دکتر مهران زرعکانی

مدیر عامل مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های تجارت جهانی گوهریان

 

۱۸ * دائره المعارف بزرگ صادرات

جلد اول – تحقیقات بازاریابی بین الملل

ترجمه محمدابراهیم گوهریان

دکتر منصوره علیقلی

مدیرعامل مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های تجارت جهانی گوهریان

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه آزاد اسلامی

۱۹ * دائره المعارف بزرگ صادرات

جلد دوم – راهنمای مسافران تجاری در سفرهای خارجی

ترجمه محمدابراهیم گوهریان

مهندس فاطمه نورانی

مدیرعامل مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های تجارت جهانی گوهریان

قائم مقام موسسه مطالعات و پژوهش‌های تجارت جهانی گوهریان

۲۰ فرهنگ جامع صادرات – واردات گردآوری محمدابراهیم گوهریان مدیر عامل مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های تجارت جهانی گوهریان

 

توضیح: کتابهای با علامت * منتشر شده است.

جناب آقای دکتر محمد‌ابراهیم گوهریان
بنیانگذار، عضو هیات علمی مؤسسه
دکترای مدیریت حرفه ای کسب و کار، دانشگاه تهران
">
SWITCH THE LANGUAGE
ابزارک متن

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله در ستون و سطر آنچنان که لازم است و برای شرایط فعلی تکنولوژی مورد نیاز و کاربردهای متنوع با هدف بهبود ابزارهای کاربردی می باشد. کتاب‌های زیادی در شصت‌و‌سه درصد گذشته، حال و آینده شناخت فراوان جامعه و متخصصان را می‌طلبد تا با نرم افزارها شناخت بیشتری را برای طراحان رایانه ای

سبدخرید